mr. J. de Haan belastingadvies - en fiscale educatie
Diensten
 
Belastingadvies
 
Omdat het fiscale werkterrein zo enorm groot is kon ook ik mij niet onttrekken aan specialisatie. Mijn specialisaties zijn:
 
 • Inkomstenbelasting
  zowel voor het MKB, de directeur-grootaandeelhouder als de particulier
 • Loonbelasting
  inclusief de premieheffing voor de werknemersverzekeringen
 • Formeel belastingrecht
  met name op het terrein van aansprakelijkheden op grond van de Invorderingswet, te weten: ketenaansprakelijkheid, inlenersaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.
 
Ik kan u op al deze terreinen snel en deskundig van advies dienen. Daarbij is mijn credo: het gaat om de inhoud, niet om de verpakking. Als ik u iets in één A4'tje kan vertellen ga ik er geen vier of vijf volschrijven. Ik verkoop kennis, geen papier. Verder ben ik zeer ervaren in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.
 
Graag attendeer ik u nog op het volgende deelterrein van mijn specialisaties:
 
 • Fiscale aspecten van grensoverschrijdende arbeid
  Welk land is heffingsbevoegd wanneer gewoond wordt in land A, maar gewerkt wordt in land B (en C, en D...). En hoe zit dat met de sociale zekerheid? En met pensioen?
 
 

.
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint